Lite om de olika sångerna:


Violer och Vind: Lyssna Evert beskriver i novellen Den gyllene åldern (1952) lite om sin barndom ute på Vinga. Man kan tänka sig att denna visa utspelas när han är i 5-6årsåldern. (Med Ingela Alfredsson)


Nordväst, en kvart nord: Lyssna Baserad på novellen med samma namn. I texten finns raden Ingen märker om en man går överbord i förbigående. Detta har fått bli sångens centrala tema.


Najad av Arkadien: Lyssna Sången är baserad på boken Strövtåg i Ranrike och håller sig helt nära Everts egen berättelse. Värt att nämna är att Arkadien även är en ö i Bohuslän. Taube använder även de äldre uttrycken Ranrike och Håttelandet vilka båda åsyftar delar av bohuslän


Ett fikonlöv faller: Lyssna Texten är hämtad ur förordet till boken Berättelser under ett fikonträd. Det fick bli en godnattsång. (Med Ingela Alfredsson)


Här har gudarna målat: Lyssna Visan är mycket löst baserad på novellen Genom Toscana i mars 1921. Evert nämner att det är svårt att avgöra vilken konstnärlig inriktning Gud har.


Don Salutios sista häst: Lyssna  Baserad på novellen Don Salustiano. Tolkningen i sången följer orginalhistorien ganska noga förutom de sista stroferna i sången som är egenpåhittade för att åstadkomma ett lite mer lyckligt slut.


Jultrafik: Lyssna I de flesta av sina sånger uttrycker sig Evert ganska positivt om sina medmänniskor. I denna är han dock inte lika hövlig.


Vintertid i Smögen: Lyssna Evert förknippas ofta med sommaren. Här dock en vintervisa. Fru Stranne visar sig även i denna visa


De drunknade sjömännens dag: Lyssna Sången utgör ett nästan exakt stycke ur boken Jag kommer av ett brusande hav. Endast något enstaka ord är ändrat.


Abborren i Kungälv: Lyssna Den enda sången här som endast är en tonsättning av Everts dikt.


Från radion:

Från Ingela Alfredssons och min spelning i radio P4 kan du lyssna här. Det är ca 30 minuter live-spelning med mina "falska Taubesånger". Går fortfarande att lyssna på  Klicka här

Tillbaka till förstasidan

"Violer och Vind"

Med rötter från Evert Taube

Dessa sånger är baserade på  noveller, prosa, berättelser, formuleringar och tankegångar som Evert skrivit om i sina böcker.