Taube

"Violer och Vind"

Med rötter från Evert Taube

Dessa sånger är baserade på  noveller, prosa, berättelser, formuleringar och tankegångar som Evert skrivit om i sina böcker.

Lite om de olika sångerna:


Violer och Vind: Lyssna Evert beskriver i novellen Den gyllene åldern (1952) lite om sin barndom ute på Vinga. Man kan tänka sig att denna visa utspelas när han är i 5-6årsåldern. (Med Ingela Alfredsson)


Nordväst, en kvart nord: Lyssna Baserad på novellen med samma namn. I texten finns raden Ingen märker om en man går överbord i förbigående. Detta har fått bli sångens centrala tema.


Najad av Arkadien: Lyssna Sången är baserad på boken Strövtåg i Ranrike och håller sig helt nära Everts egen berättelse. Värt att nämna är att Arkadien även är en ö i Bohuslän. Taube använder även de äldre uttrycken Ranrike och Håttelandet vilka båda åsyftar delar av bohuslän


Ett fikonlöv faller: Lyssna Texten är hämtad ur förordet till boken Berättelser under ett fikonträd. Det fick bli en godnattsång. (Med Ingela Alfredsson)


Här har gudarna målat: Lyssna Visan är mycket löst baserad på novellen Genom Toscana i mars 1921. Evert nämner att det är svårt att avgöra vilken konstnärlig inriktning Gud har.


Don Salutios sista häst: Lyssna  Baserad på novellen Don Salustiano. Tolkningen i sången följer orginalhistorien ganska noga förutom de sista stroferna i sången som är egenpåhittade för att åstadkomma ett lite mer lyckligt slut.


Jultrafik: Lyssna I de flesta av sina sånger uttrycker sig Evert ganska positivt om sina medmänniskor. I denna är han dock inte lika hövlig.


Vintertid i Smögen: Lyssna Evert förknippas ofta med sommaren. Här dock en vintervisa. Fru Stranne visar sig även i denna visa


De drunknade sjömännens dag: Lyssna Sången utgör ett nästan exakt stycke ur boken Jag kommer av ett brusande hav. Endast något enstaka ord är ändrat.


Abborren i Kungälv: Lyssna Den enda sången här som endast är en tonsättning av Everts dikt.


Från radion:

Från Ingela Alfredssons och min spelning i radio P4 kan du lyssna här. Det är ca 30 minuter live-spelning med mina "falska Taubesånger". Går fortfarande att lyssna på  Klicka här

Tillbaka till förstasidan