Med rötter från Evert Taube är dessa sånger baserade på noveller, prosa, berättelser, formuleringar och tankegångar som Evert skrivit om i sina böcker.


Texter och ackord till sångerna. här

Violer och Vind


Evert beskriver i novellen Den gyllene åldern (1952) lite om sin barndom ute på Vinga. Man kan tänka sig att denna visa som är inspelad med Ingela Alfredsson, utspelas när Evert är i 5 - 6-årsålder.


Nordväst, en kvart nord


Baserad på novellen med samma namn.


Najad av Arkadien


Sång baserad på boken "Strövtåg i Ranrike" och som håller sig nära Everts egen berättelse. Nämnvärt är att Arkadien även är en ö i Bohuslän och när Taube använder sig av de äldre uttrycken "Ranrike" och "Håttelandet" åsyftar han delar av Bohuslän


Ett fikonlöv faller


Text hämtad ur förordet till boken Berättelser under ett fikonträd. Det fick bli en godnattsång inspelad med Ingela Alfredsson.


Här har gudarna målat


En visa lätt baserad på novellen "Genom Toscana i mars 1921". Evert nämner i boken att han har svårt att avgöra vilken konstnärlig inriktning som Gud har.


Don Salutios sista häst


Baserad på novellen Don Salustiano. Tolkningen av sången följer orginalhistorien ganska noga, förutom de sista stroferna i  som är egenpåhittade för att åstadkomma ett lite lyckligare slut.


Jultrafik


I de flesta av sina sånger uttrycker sig Evert ganska positivt om sina medmänniskor men i denna är han inte lika hövlig.


Vintertid i Smögen


Evert förknippas ofta med sommaren. Här dock en vintervisa där även Fru Stranne visar sig.


De drunknade sjömännens dag


Sången utgör ett nästan exakt stycke ur boken Jag kommer av ett brusande hav.


Abborren i Kungälv


Den enda sången här som är en direkt tonsättning av Everts dikt.Visans Vänner Skaraborg! har en lång tradition av att ha Taubekonserter. Dessa har tidigare alltid hållits på teatern i Mariestad, men från och med 2019 genomför vi även Taubekonserter i Skövde.


www.visansvannerskaraborg.se

Violer och Vind av Gunnar Törngren

P4 Radio


Från Ingela Alfredssons och min spelning i radio P4 kan du lyssna här. Det är ca 30 minuter live-spelning med mina "falska Taubesånger". Går fortfarande att lyssna på

Vismakaren Gunnar Törngren