Mallar för idéer och inspiration.


Bilaga 1 - Utvärderingsinstrument för egna sånger

Bilaga 2 - Utvärderingsinstrument för respons på sånger

Bilaga 3 - Idé och kreativitetsövningar
Bilaga 1

 

Utvärderingsmodul för egen sång

Här presenteras en analysmodell som kan användas på olika sätt.

 

Observera att inga kriterier är bättre eller sämre än andra. En sorgesam visa bör inte hamna högt på ”roligskalan”, en vaggvisa kan ofta tjäna på att vara förutsägbar, en kampsång bör rimligen hamna högt på tydlighetsskalan. Och så vidare.

 

Exempel 1

Innan du börjar skiva en sång eller fundera på dess innehåll, tema eller formuleringar så fundera och kryssa för vilken karaktär du vill att din sång ska ha; var du vill att sången ska hamna utifrån kriterierna nedan.

Först när det är klart är det dags att börja skissa på hur själva sången ska skrivas. Exempelvis kanske man vill att sången ska ha hög grad av att vara berörande, beskrivande och funderande/undrande och låg grad av irriterande, personlig och påträngande samt medelvärde av personlig rolig/humoristisk. Markera lämpligen med ett X.

 

Exempel 2

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en sång ska betraktas som färdig eller inte. 1) Utgå från hur du vill ha din sång, hur du vill att den ska uppfattas utifrån nedanstående kriterier. Markera detta med ett X. 2) Titta igenom, eller lyssna, på din text/sång och markera med 0 hur du själv tycker att den stämmer in på de olika skalorna. 3) Stämmer X och 0 väl överens kan du vara nöjd så långt - då är sången förmodligen färdig. För hur andra bedömer den finns motsvarande skattningsskala i bilaga 2.

 

                                             Låg grad                                                                       Hög grad

 

Avslöjande........................................................................................................................

Berörande.........................................................................................................................

Beskrivande .....................................................................................................................

Enformig ..........................................................................................................................

Funderande/undrande ....................................................................................................

Färgrik...............................................................................................................................

Förutsägbar ......................................................................................................................

Gripande ..........................................................................................................................

Innehåller pikanta detaljer ..............................................................................................

Intressant/väcker intresse ...............................................................................................

Irriterande ........................................................................................................................

Klurig ................................................................................................................................

Lättbegriplig .....................................................................................................................

Lättsjungen .......................................................................................................................

Partisk ...............................................................................................................................

Personlig ...........................................................................................................................

Poetisk ..............................................................................................................................

Privat ................................................................................................................................

Protesterande ...................................................................................................................

Påtvingande .....................................................................................................................

Rolig/humoristisk ............................................................................................................

Slätstruken .......................................................................................................................

Spännande .......................................................................................................................

Tankeväckande ................................................................................................................

Tydlig ...............................................................................................................................

Underhållande .................................................................................................................

Upprepande .....................................................................................................................

Välformulerad ..................................................................................................................

Övertydlig ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 Blev sången "bra"?

Det är lätt att hamna i formuleringarna "bra" respektive "dåligt". Ett annat sätt att utvärdera sin sång är i stället att använda begreppet "trivas med":


 1. Trivs du med texten som helhet?
 2. Trivs du med formuleringarna?
 3. Trivs du med melodin?
 4. Trivs du med hur text och melodi samspelar?
 5. Trivs du med att spela och sjunga din sång?
 6. Trivs du med responsen du får på sången?

Mallen är ett utdrag ur boken "Att skriva låttexter - idéer och inspiration". Dessa mallar kan hämtas från www.vismakaren.se/mallar och får kopieras fritt!

 

 

  

 

Bilaga 2

 

Utvärderingsmodul för att ge återkoppling på annans sång.

 

Att ge återkoppling/feedback på någon annans sång kan vara både svårt och känsligt. Det är lätt att omdömena hamnar i de ospecifika begreppen ”bra” och ”dåligt” med bara mindre varianter.

 

Här nedan finns ett antal skattningsfrågor som kan användas för att ge återkoppling på någon annans sång. Inga av dessa kriterier är i sig bättre eller sämre, de är bara olika sätt att beskriva hur en sång (eller text) kan upplevas av andra, vilket kan ge upphovspersonen en indikator på om sången kan betraktas som klar eller om något ska förbättras. Möjligen kan de även ge ledtrådar till hur sången kan förbättras samt om författaren uppnår det denne själv vill uppnå med sin sång/text. Markera lämpligen med ett X.

 

                                             Låg grad                                                                        Hög grad

 

Avslöjande........................................................................................................................

Berörande........................................................................................................................

Beskrivande ....................................................................................................................

Enformig .........................................................................................................................

Funderande/undrande ...................................................................................................

Färgrik..............................................................................................................................

Förutsägbar .....................................................................................................................

Gripande ..........................................................................................................................

Innehåller pikanta detaljer .............................................................................................

Intressant/väcker intresse ..............................................................................................

Irriterande .......................................................................................................................

Klurig ...............................................................................................................................

Lättbegriplig ....................................................................................................................

Lättsjungen .....................................................................................................................

Partisk .............................................................................................................................

Personlig ..........................................................................................................................

Poetisk .............................................................................................................................

Privat ...............................................................................................................................

Protesterande ..................................................................................................................

Påtvingande .....................................................................................................................

Rolig/humoristisk ............................................................................................................

Slätstruken .......................................................................................................................

Spännande .......................................................................................................................

Tankeväckande ................................................................................................................

Tydlig ...............................................................................................................................

Underhållande .................................................................................................................

Upprepande .....................................................................................................................

Välformulerad ..................................................................................................................

Övertydlig .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

Mallen är ett utdrag ur boken "Att skriva låttexter - idéer och inspiration". Dessa mallar kan hämtas från www.vismakaren.se/mallar och får kopieras fritt!

 

 

 

Bilaga 3

Mallar för sångtexter.

 

För att utmana sig själv, öva rimflätning, prova initiala rader, första verser eller hela sånger presenteras här några enkla mallar och uppslag. De kan användas av nybörjaren men även den erfarne textförfattaren eller den som vill utmana sitt vanliga sätt att skriva. Mallarna kan användas på valfritt sätt, följ instruktionerna om du vill eller gör om dem så de passar dig.            

 

 

Rimflätning:

Här är några mallar där fokus ligger på rimmen. Själva innehållet i dessa första övningar är underordnat så läggningen större vikt på innehåll eller formuleringar. Det viktiga är att få ihop rimmen.

 

Låttext: Här skriver du din låttext med slutrim

Rimtyp A,B,A,B

 

____________________________________________________A

 

____________________________________________________B

 

____________________________________________________A

 

____________________________________________________B

 

 

Låttext: Här skriver du din låttext med slutrim men med givet slutord

Rimtyp A,B,A,B

________________________________________________HÖRA (A)


________________________________________________SE (B)


________________________________________________FÖRA (A)


________________________________________________BE (B)


 

 

Låttext: Här skriver du din låttext med egna slutrim

Rimtyp A,B,A,B, C,C

 

_________________________________________________A

 

_________________________________________________B

 

_________________________________________________A

 

_________________________________________________B

 

_________________________________________________C

 

_________________________________________________C

 

 

Låttext: Här skriver du din låttext med slutrim men bara halvrim

Rim typ A,B,A,B,C,C

 

_________________________________________________A

 

_________________________________________________B

 

_________________________________________________A halvrim

 

_________________________________________________B halvrim

 

_________________________________________________C

 

_________________________________________________C halvrim

 

 

Mallen är ett utdrag ur boken "Att skriva låttexter - idéer och inspiration". Dessa mallar kan hämtas från www.vismakaren.se/mallar och får kopieras fritt!

 

 

Övning i givna initialrader.

Denna övning bygger på att ha en given inledning av en sångtext. Bygg vidare på de givna fraserna så långt du vill, kanske blir det resten av raden, kanske en hel vers:

 

 1. Jag behöver inte dig...
 2. Så öppnas dörren och...
 3. Som en bredkäftad groda....
 4. Med snabba steg...
 5. Nu faller...
 6. Jag minns det som...
 7. Jag/du/vi såg ut mot en/ett...
 8. Och vore det så att...
 9. När natten är vilsen och kall...
 10. En ursäkt kan du få, men jag vill ha tillbaka den då...

 

Övning i egna initialrader.

Hur en sång inleds kommer att påverka resten av sången. Att skapa en inledningsrad kan ske på många olika sätt. Skriv ned en, eller högst två, inledande rader utifrån:

 

 1. Du vill berätta om en stor tät skog där ingen människa satt sin fot på minst hundra år.
 2. Du vill berätta om en hemlig förälskelse du haft sedan, eller under, tonåren.
 3. Förmedla känslan av den första riktigt varma och soliga vårdagen.
 4. Det första ordet ska vara så konstigt, ovanligt eller förvånande som möjligt. Ett ord man knappast förväntar sig att en sång ska börja med.
 5. En riktigt trist och tråkig dag när det mesta gått fel.
 6. En promenad i staden en tidig söndagsmorgon.
 7. En beskrivning av ett stilla hav med ejdrar vid strandkanten.
 8. En riktigt dramatisk eller ledsam historia du vill berätta.
 9. Någon eller något du saknar.
 10. Någon eller något du har för mycket av

 

Övning i att omformulera textrader.


      1. Ta en textrad på 5-10 ord. Det kan vara ur en bok, tidning, sång eller varifrån som helst. Prova att byta plats på orden, lägga till ett eller flera ord, ta bort ord, ändra om meningens form och notera vad som händer. Skriv ned minst tre exempel på omformuleringar. Kan du få någon av dessa textrader att bli inledningen på en sång?

     2. Utgå från en befintlig mening, som ovan. Läs eller sjung den meningen några gånger och tänk efter vilka ord, eller vilken mening, som låter rimligt att kommer efter den meningen du just läst/sjungit?

 

Övningar/utmaningar med fokus på innehåll och en första vers:

I denna utmaning handlar det inte om att skriva en hel sång utan bara en första vers på fyra till sex rader, med eller utan rim.

 

 1. Skriv en vers till en godnattsång, att somna till.
 2. Skriv en lugn, gärna enformig och upprepande, sång som lugnar den stressade.
 3. Skriv en vers som inledningen till ett brev.
 4. Skriv en kort sång till, eller om, en riktigt gammal människa
 5. Skriv en vers med så många nötta klyschor och rim som möjligt.
 6. Skriv en så ”dålig” vers som möjligt. Ju sämre desto bättre.
 7. Skriv en överdrivet olycklig kärlekssång. Ta i för mycket!
 8. Översätt en vers från en norska eller danska visa.
 9. Översätt en vers från en engelskspråkig sång.
 10. Skriv en vers om att vara glad och tacksam, rent allmänt eller över något speciellt.
 11. Skriv en inledningsvers om en tågresa.
 12. Skriv en första vers till en taktfast vandrings- eller kampsång.
 13. Skriv en första vers utifrån en aktuell händelse (tidningsrubrik eller liknande)
 14. Skriv en vers utifrån den plats du är, vad du ser och hör.

 

 

Övning med givna slutrader

En sång behöver inte byggas från början till slut. Hur den ska avslutas kan vara ett bra sätt att komma igång. Denna övning har de sista fraserna givna och övningen bygger på att skriva en sista vers som avslutas med:

 

 1. ...och det var allt jag har att säga.
 2. ...och/men jag saknar dig ännu.
 3. ...men du har en plats i mitt hjärta.
 4. ...var det sista han/hon/du/jag sa.
 5. ...men solen lyser än.
 6. ...som jag/du/vi aldrig gjort förr.
 7. ...som om det var igår.
 8. ...där du/jag/vi var.
 9. ...när natten är vilsen och kall.
 10. ...till slut.

 

 

Övning med öppna slutrader

Skriv ned en lämplig slutrad i en sång om:

 

 1. En nyligen, eller sedan länge, förlorad viktig vän.
 2. En lyrisk sång om den vackra värdefulla naturen som skänker glädje.
 3. En hare som skuttat vilse och därmed utsatt sig för risker.
 4. Den slutliga döden som drabbar alla.
 5. En kärleksönskan, egen eller annans.
 6. En sång full av inviter/raggningsrepliker - i klartext eller försiktigt formulerade.
 7. Ett äventyr som utspelar sig på havet eller vid stranden.
 8. Hur det kunnat vara om det inte är som det är.
 9. Hur du avslutar ett brev (till en kär vän, skatteverket, en släkting eller någon annan).

 

 

 

Övningar/utmaningar på hela sånger.

I denna utmaning gäller det att skriva hela sånger med valfri och eventuell rimflätning:

 

 1. Skriv en sång i metaforform där metaforen förklaras i sista versen.
 2. Skriv en sång i fabelform (gärna utifrån en anka eller annat ovanligt djur i sånger).
 3. Skriv en överdrivet lycklig kärlekssång. Ta i för mycket!
 4. Skriv en sång utifrån en bondes perspektiv och hårda liv.
 5. Skriv en sång utifrån en historisk händelse.
 6. Välj ut en sång som är skriven utifrån en persons perspektiv. Skriv en sång utifrån en annan persons perspektiv på samma sak.
 7. Skriv en sång om att vara nöjd utifrån begreppet förnöjsamhet.
 8. Skriv en långsam psalmliknande sång med eller utan religiöst innehåll. Den ska kunna sjungas av en samling av kyrko- eller körsångare.
 9. Skriv en sång utifrån ett matrecept eller instruktionsbok.
 10. Skriv en ny text på en befintlig melodi.
 11. Skriv en sång utifrån en befintlig berättelse, baserad på en bok eller film.
 12. Skriv en sång utifrån ett ämne som är extra viktigt eller intressant för dig just nu.
 13. Skriv en sång om att vi inte kan stoppa tiden och/eller vad som skulle kunna hända om vi kunde.
 14. Skriv en hyllningssång till en diktare, sångare, författare eller sångskrivare.

 

 

Övningar/utmaningar på hela sånger med fokus på såväl innehåll som metrik

 

 1. Skriv en berättande lång sång, som ett klassiskt skillingtryck, med många fyrradiga verser, högst fyra ackord med rimflätning A-A-B-B
 2. Skriv en lite nostalgisk sång från barndomen med rimflätning: A-B-A-B-C-C
 3. Skriv en sång om något som är utrotat eller hotat, helt utan rim.
 4. Skriv en sång om saknad med inrim och slutrim, två rim på varannan rad.
 5. Skriv en sång om dig själv fast utifrån en annan persons syn på dig, valfri rimflätning.
 6. Skriv en sång utifrån en historisk person eller händelse.
 7. Skriv en sorglig sång till munter melodi
 8. Skriv en glad humoristisk text till en sorglig melodi
 9. Skriv en välkomstsång som kan sjungas på en fest eller om du får gäster.
 10. Skriv en skänklåt – en låt avsedd att uppmuntra folk att skänka pengar – till artisten eller något annat.Övningar/utmaningar med givna rim

 

Dessa rimord är desamma som i Dan Anderssons ”Spelmannen” fast i omvänd ordning. Skriv en sång utifrån dessa i rimformatet A-A-B-B:

gång - sång, av - grav, rum - skum, besatt - natt, sträng - säng, ord - jord, sol - fiol, ned - ved, mat - lat, fin-lin, till - vill, glans - dans

 

Även dessa rimord är desamma som i Dan Anderssons ”Spelmannen” fast i omvänd ordning och arrangerade som A-B-A-B rim. Skriv en sång utifrån dessa:

gång - av - sång - grav, rum - besatt - skum - natt, sträng - ord -säng - jord, sol - ned - fiol - ved, mat - fin - lat - lin, till - glans - vill – dans.

 

Övningar för refräng och omkväden

    1.Bygg vidare på en refräng som börjar: "Så slå dig för bröstet, sjung med i min sång....."

    2.Hitta på en refräng på två - fyra rader. Skriv därefter en första vers baserad på denna refräng

    3. Ta en redan befintlig låt, egen eller annans, som inte har någon refräng. Skapa sedan en refräng som kan        passa in i den sången.

   4. Skapa en enkel refräng med bara påhittade nonsensord 

   5. Skapa en refräng med blandat nonsensord och riktiga ord

   6. Skriv en vers med ett omkvädet "Långt, långt borta över sjön" mellan varje rad

   7. Skriv en vers med omkväde mellan varje rad, där omkvädet växlar mellan två varianter

 

 

 

 

Mallen är ett utökat utdrag ur boken "Att skriva låttexter - idéer och inspiration". Dessa mallar kan hämtas från www.vismakaren.se/mallar och får kopieras fritt!Att renovera låtar:


Du kanske har sånger du skrivit tidigare men inte är riktigt nöjd med, inte trivs med, som du sällan elller aldrig spelar. Men kanske har de ändå en viss potential? Då kan det vara en vits att ta en titt på dessa igen, kanske behöver de "renoveras"?

Det finns många sätt att få tips om hur en sång kan göras om - det enklaste är ofta att spela upp för någon annan och be om tips men i brist på det kommer här några ideer:


Text:

1. Byt ut pronomen: Han, hon, det, jag och så vidare

2. Är texten på rim så ändra rimflätning: Har du tex AABB kan du prova att ändra till exempelvis ABAB-rim i stället. Eller någon annan rimflätning.

3. Ändra tempus: Då, nu etc

4. Leta synonymer till centrala ord i texten

5. Ändra versordningen

6. Fundera över om det du vill ha sagt verkligen är det som sägs

7. Ta bort de formuleringar du gillar bäst ("kill your darlings") - de kanske passar bättre i en annan sång?


Musik och melodi:

1. Byt tonart eller ackordföljd

2. Byt taktart

3. Lägg till, eller ta bort, några ackord

4. Prova ett annat sätt att spela (med eller utan plektrum, finngerpicking, etc)

5. Sänk, eller höj, tempot


Dessa mallar är en utökning av mallarna/övningarna i boken "Att skriva låttexter - idéer och inspiration". Dessa mallar från www.vismakaren.se/mallar  får kopieras fritt!.

Har du haft nytta av denna sida? Eller, tips på vad som kan läggas till? 

Hör gärna av dig och berätta - det är uppskattat!!!

Kontakt