Evert Taube (1890-1976) är för de flesta mest känd för sina visor. Men Evert var även aktiv konstnär och inte minst författare. Han skrev ett stort antal böcker, bland annat om sin barndom men även om sitt liv och många personer han mött och spännande händelser.

Utifrån Everts noveller har jag, utan att försöka låta som Taube, skapat ett antal sånger - oftast baserade på Taubes egna ord.

Violer och Vind

Evert beskriver i novellen Den gyllene åldern (1952) lite om sin barndom ute på Vinga. Man kan tänka sig att denna visa som är inspelad med Ingela Alfredsson, utspelas när Evert är i 5 - 6-årsålder. Taube lånade formuleringen Violer och Vind från Garcia Lorca


Nordväst, en kvart nord

Baserad på novellen med samma namn.


Najad av Arkadien

Sång baserad på boken "Strövtåg i Ranrike" och som håller sig nära Everts egen berättelse. Nämnvärt är att Arkadien även är en ö i Bohuslän och när Taube använder sig av de äldre uttrycken "Ranrike" och "Håttelandet" åsyftar han delar av Bohuslän


Ett fikonlöv faller

Text hämtad ur förordet till boken Berättelser under ett fikonträd. Det fick bli en godnattsång inspelad med Ingela Alfredsson.


Här har gudarna målat

En visa lätt baserad på novellen "Genom Toscana i mars 1921". Evert nämner i boken att han har svårt att avgöra vilken konstnärlig inriktning som Gud har.


Don Salutios sista häst

Baserad på novellen Don Salustiano. Tolkningen av sången följer orginalhistorien ganska noga, förutom de sista stroferna i  som är egenpåhittade för att åstadkomma ett lite lyckligare slut.


Jultrafik

I de flesta av sina sånger uttrycker sig Evert ganska positivt om sina medmänniskor men i denna är han inte lika hövlig.


Vintertid i Smögen

Evert förknippas ofta med sommaren. Här dock en vintervisa där även Fru Stranne visar sig.


De drunknade sjömännens dag

Sången utgör ett nästan exakt stycke ur boken Jag kommer av ett brusande hav.


Abborren i Kungälv

Den enda sången här som är en direkt tonsättning av Everts dikt.

Taube var en stor djurvän. Att han i sin barndom  sköt en fågel plågade honom länge

Lite om Taubes berättelser från sin barndom på Vinga

En ögonblicks bild variTaube beskriver när han är i 5-6 årsåldern

Sånger som saknar knapp finns i texthäfte "Texter" dock endast text där.